Welkom bij de Evangelische Gemeente
'De Rivier Houten'.
Een huis van evangelisatie, genezing en gebed.

Marcus 16 Vers 15-20: ‘En Hij zei tegen hen:
‘Trek heel de wereld rond en verkondig het goede nieuws aan alle schepselen.”

Over onze kerk in Houten

In het najaar van 2020 zijn we gestart met evangelische kerkelijke gemeente ‘De Rivier’ in Houten. Wij zijn met dit gebedswerk gestart, omdat God ons op het hart gaf om naar de toekomst toe voorbereidingen te treffen voor een nieuwe evangelische gemeente in Houten.

Vaste Bijeenkomsten

Elke woensdagavonden zijn gebedsavonden van de Evangelische Kerkelijke Gemeente in Houten

Gebedsavonden

Het eerste deel van de avond is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Vanaf de inloop 19.00 en start 19.30 uur.
Lees meer →
Elke zondag is er een Kinderdienst bij de Evangelische Kerkelijke Gemeente in Houten

Kinderdienst

Om de week op de zondag is er een kinderdienst voor kinderen tot en met 12 jaar. We vertellen hen de verhalen uit de bijbel ...
Lees meer →
Kind spreekt bij de bijeenkomst bij de Evangelische Kerkelijke Gemeente in Houten

Zondagbijeenkomsten

We houden elke week zondag om 10.30 een samenkomsten in Christelijke basisschool Het Mozaïek.
Lees meer →

Evangelisatie

Naast de wekelijkse gebedsavonden gaan we als evangelische kerkelijke gemeente regelmatig de straat op in Houten om te evangeliseren. We doen hiermee wat Jezus ons aangaf te doen. We gaan er op uit om zo meer mensen over Jezus te vertellen en te discipelen. Zoals we lezen in Handelingen 10 vers 38 en Mattheus 28 vers 19.

We leggen nieuwe contacten met mensen door actief naar buiten te treden.

De kerk op straat om voor mensen te bidden en Jezus liefde zichtbaar te maken.

De meeste wonderen en bekeringen vinden ook vandaag op straat plaats.

Steun jij onze Evangelische Gemeente?

Alleen met jouw hulp kunnen wij het Evangelie, het goede nieuws, bekend maken. Elke gift , groot of klein, is belangrijk om dat mogelijk te maken. Sommige besluiten de Evangeliegemeente De Rivier Houten te steunen door een éénmalige gift. Anderen besluiten om een vaste partner van de Rivier Houten te worden en maandelijks te steunen. Wij zijn daar heel erg dankbaar voor.

Samen-komsten
Door jullie steun kunnen wij:
Sprekers

Door jullie steun kunnen wij:

Zondag-bijeenkomst

Door jullie steun kunnen wij:

Activiteiten

Door jullie steun kunnen wij:

Goede doelen

Door jullie steun kunnen wij:

Huisvesting

Door jullie steun kunnen wij:

Evangelisatie-materiaal

Door jullie steun kunnen wij:

Literatuur

Door jullie steun kunnen wij: