21 mei Co Kempeneers : Genade

Vandaag waren Co Kempeneers en zijn vrouw Tineke weer te gast bij ons ! Co vertelde heel mooi wat genade inhoud en waar dit duidelijk te vinden is in de schrift. Als voorbeeld werd onder andere de brief aan de Galaten vers 3 uitgelicht. Hierin word naar voren gehaald dat de wet niet leidend is om genade te ontvangen.

Meer vaste bijeenkomsten

Elke zondag is er een Kinderdienst bij de Evangelische Kerkelijke Gemeente in Houten

Kinderdienst

Om de week op de zondag is er een kinderdienst voor kinderen tot en met 12 jaar. We vertellen hen de verhalen uit de bijbel . We bidden samen en leren hen de liefde van de Here Jezus kennen. Ook is er tijd om creatief bezig te zijn.

Lees meer »