26 februari : Talenten en rentmeesterschap

Vandaag ging het over het vinden en gebruiken van je talenten voor Gods koninkrijk. Ad Huiding had een woord om je talenten met elkaar te delen , te vinden en te gebruiken. Daarnaast werd het rentmeesterschap besproken. God heeft ons het rentmeesterschap gegeven om te waken over zijn eigendommen en deze te beheren. Deze eigendommen bestaan niet alleen uit financiele eigendommen, maar ook het lichaam en Gods woord zijn zaken die wij als Christenen op een verantwoorde manier mogen beheren en gebruiken !

Meer vaste bijeenkomsten

Elke zondag is er een Kinderdienst bij de Evangelische Kerkelijke Gemeente in Houten

Kinderdienst

Om de week op de zondag is er een kinderdienst voor kinderen tot en met 12 jaar. We vertellen hen de verhalen uit de bijbel . We bidden samen en leren hen de liefde van de Here Jezus kennen. Ook is er tijd om creatief bezig te zijn.

Lees meer »