29 oktober : Herman Boon in de Rivier Houten

Onze vriend Herman Boon was er weer op 29 oktober !

Het was weer lachen, maar tegelijkertijd ook weer duidelijk en to the point : Maak vaste tijd voor de Heer !!! Herman gaf in zijn woord aan, hoe belangrijk het is om vaste bidmomenten op de dag te nemen…..je stille tijd in te plannen, bijbel te lezen, tijd voor Hem vrij te maken. Dit alles natuurlijk met zo nu en dan een grap en een grol..maar dat is de kracht van Herman ! Hij weet ons altijd weer te vermaken met zijn grapjes, gecombineerd met Gods woord !

Meer vaste bijeenkomsten

Elke zondag is er een Kinderdienst bij de Evangelische Kerkelijke Gemeente in Houten

Kinderdienst

Om de week op de zondag is er een kinderdienst voor kinderen tot en met 12 jaar. We vertellen hen de verhalen uit de bijbel . We bidden samen en leren hen de liefde van de Here Jezus kennen. Ook is er tijd om creatief bezig te zijn.

Lees meer »