30 juni : Eumir Teterissa

Eumir Teterissa was gisteren bij de Rivier Houten. Hij had een woord over evangeliseren. Hoe doe je dat en hoe overwin je de angst om op straat te gaan en mensen te vertellen over de Here Jezus.
Hij nam daarbij David als voorbeeld die door geloof de reus Goliath aan kon en daardoor gezegend werd door God.
Je kan er tegen op zien om open over Jezus te praten, maar ga toch spreken. En vertel de mensen over de weg van verzoening met God. We mogen zielen winnen!!

Romeinen 1 :16

Want ik schaam mij het evangelie niet; want het is een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft, eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek. Want gerechtigheid Gods wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof, gelijk geschreven staat: De rechtvaardige zal uit geloof leven.

Meer vaste bijeenkomsten

Elke zondag is er een Kinderdienst bij de Evangelische Kerkelijke Gemeente in Houten

Kinderdienst

Om de week op de zondag is er een kinderdienst voor kinderen tot en met 12 jaar. We vertellen hen de verhalen uit de bijbel . We bidden samen en leren hen de liefde van de Here Jezus kennen. Ook is er tijd om creatief bezig te zijn.

Lees meer »