5 Februari Roos Huiding

Roos had het in haar verhaal over ”angst”. En wat dat kan doen in je leven. Als de macht van angst zo heerst in je leven dat je er zelfs ziek van kan worden. Ze legde uit welke ziektes voort komen uit angst en hoe je daarvan af kan komen. Pas het woord van God toe in je leven dat werkt als een tweesnijdend zwaard. Leer bijbel teksten uit je hoofd dat zodra je aangevallen wordt door angst je ze verslaat met het woord. Zoals Jezus deed toen Hij verzocht werd en zei: er staat geschreven. De duivel verliet Hem toen en zo zal ook de angst weggaan als je Gods woord uitspreekt.

Meer vaste bijeenkomsten

Elke zondag is er een Kinderdienst bij de Evangelische Kerkelijke Gemeente in Houten

Kinderdienst

Om de week op de zondag is er een kinderdienst voor kinderen tot en met 12 jaar. We vertellen hen de verhalen uit de bijbel . We bidden samen en leren hen de liefde van de Here Jezus kennen. Ook is er tijd om creatief bezig te zijn.

Lees meer »