5 november : Florens van der Spek in de Rivier Houten !

Vandaag was Florens met zijn gezin in de rivier Houten te gast. Florens vertelde weer met vol enthousiasme zijn reis met God. Ook werden onderwerpen als de reformatie besproken….de geschiedenis van de kerkleer..de 5 sola,s werden uitgelicht…maar bovenal werd Gods liefde benoemt en wat Jezus voor ons gedaan heeft en nog steeds doet! Door Zijn offer leven wij.

Meer vaste bijeenkomsten

Elke zondag is er een Kinderdienst bij de Evangelische Kerkelijke Gemeente in Houten

Kinderdienst

Om de week op de zondag is er een kinderdienst voor kinderen tot en met 12 jaar. We vertellen hen de verhalen uit de bijbel . We bidden samen en leren hen de liefde van de Here Jezus kennen. Ook is er tijd om creatief bezig te zijn.

Lees meer »