Kerst bij de rivier 2022

De kerstboodschap was voor alle leeftijden ! Lucie Verselka vertelde dat kinderen geloven met hun hart en dat volwassenen hier wat van kunnen leren, om hun hart op deze manier open te zetten voor Gods stem. Maria de moeder van Jezus bewaarde alle woorden in haar hart, zij geloofde ook met haar hart. Ook kreeg iedereen in de zaal een hart met een profetisch woord daarop, uitgedeeld door de kinderen. Zij gaven dit hart aan de persoon in de zaal, waarbij God in hun hart aangaf aan wie ze dit woord moesten geven. Dit is een gave waar de rivier gemeente Houten voor staat : Profetie ! Wij zijn een kerk/gemeente waarbij we actief zijn om de gaven van God uit te dragen en te gebruiken. Denk aan bidden in tongentaal, op zieken de handen leggen, profetie en evangeliseren.

Meer vaste bijeenkomsten

Elke zondag is er een Kinderdienst bij de Evangelische Kerkelijke Gemeente in Houten

Kinderdienst

Om de week op de zondag is er een kinderdienst voor kinderen tot en met 12 jaar. We vertellen hen de verhalen uit de bijbel . We bidden samen en leren hen de liefde van de Here Jezus kennen. Ook is er tijd om creatief bezig te zijn.

Lees meer »