Zondag 26 maart John Edens

Deze zondag had John Edens het over zelf spreken tegen de ziekte. Je bent een kind van God en hebt autoriteit gekregen van Jezus. Wat je zegt in de naam van Jezus heeft effect. Als je negatief spreekt over je lichaam dan zal je lichaam zwak worden. Hij legde uit dat het goed is LEVEN over jezelf uit te spreken! Niet van: deze pijn gaat nooit meer weg en ik zal hier mee moeten leven, maar: ik zal gezond zijn en ik gebied de pijn weg te gaan in Jezus naam! Dan ook altijd de Here Jezus bedanken, want zoals het in Jesaja 53:5 staat : Door Zijn striemen ben je genezen. Jezus heeft de prijs betaald. Wat een liefde! God is goed!

John Edens aan het woord !

Meer vaste bijeenkomsten

Elke zondag is er een Kinderdienst bij de Evangelische Kerkelijke Gemeente in Houten

Kinderdienst

Om de week op de zondag is er een kinderdienst voor kinderen tot en met 12 jaar. We vertellen hen de verhalen uit de bijbel . We bidden samen en leren hen de liefde van de Here Jezus kennen. Ook is er tijd om creatief bezig te zijn.

Lees meer »