Evangelisatie

Evangelisatiewerk de Rivier Houten.

Naast de wekelijkse gebedsavonden gaan we regelmatig de straat op in Houten om te evangeliseren. We doen hiermee wat Jezus ons aangaf te doen.
We gaan er op uit om zo meer mensen over Jezus te vertellen en te discipelen.
Zoals we lezen in Handelingen 10 vers 38 en Mattheus 28 vers 19.
Doe je ook mee? Laat het ons weten.

Het Evangelie is Gods reddende kracht voor een ieder die gelooft.
Romeinen 1 vers 16.

De Kerk op straat in Houten.
We leggen nieuwe contacten met mensen door actief naar buiten te treden.
Ofwel ; de Kerk op straat om voor mensen te bidden en Jezus Liefde zichtbaar te maken.

We zien iedere keer dat God weer mensen op ons pad brengt.
Als jij uitstapt in geloof > dan stap God in.
Jezus was regelmatig in de synagoge maar vooral op straat te vinden.
De meeste wonderen en bekeringen vinden ook vandaag op straat plaats.

Hieronder staat een voorbeeld van een kaartje die we gebruiken om in gesprek te komen.
Juist in deze tijd is het belangrijk om goed nieuws te brengen.