7 mei Ursula Laban : het karakter van God. En hoe hij dat uit draagt

Ursula Laban legde heel duidelijk uit aan de hand van de grondtekst en uitsplitsing en de betekenis van woorden uit de schrift, wat God voor ons betekent als Christenen zijnde een vader of moederfiguur. Heel duidelijk werd er benadrukt dat God zowel een vaderrol als een moederrol vervult in ons leven en dat wij naar zijn evenbeeld zijn geschapen ! God is een vader , maar in zijn karakter vervult hij zowel een vader als moederrol !

Meer vaste bijeenkomsten

Elke zondag is er een Kinderdienst bij de Evangelische Kerkelijke Gemeente in Houten

Kinderdienst

Om de week op de zondag is er een kinderdienst voor kinderen tot en met 12 jaar. We vertellen hen de verhalen uit de bijbel . We bidden samen en leren hen de liefde van de Here Jezus kennen. Ook is er tijd om creatief bezig te zijn.

Lees meer »