Visie

Visie voor Houten.

In het najaar van 2020 zijn we gestart met -Gebedsgroep de Rivier- in Houten.

Wij zijn met dit gebedswerk gestart omdat God ons op het hart gaf om naar de toekomst toe voorbereidingen te treffen voor een nieuw werk/ nieuwe Gemeente.
Op zondagochtend 27 juni 2021 hebben we eerste samenkomst gehouden.

Gebed en evangelisatie is belangrijk daarnaast ook het zijn van een Huis van Genezing.
Begin 2022 zijn we ook in voorbereiding om een genezingsdienst te houdenĀ  in onze woonplaats Houten. Healing Home Houten.

Geloofsbelijdenis.
Hieronder staan onze basis uitgangspunten.
Deze zijn gelijk aan de Rivier Gemeente Wijk bij Duurstede.
Een geloofsbelijdenis verleent haar kracht aan het Woord van
God zelf (de Bijbel) en is daaraan ondergeschikt.