De visie van onze Evangelische gemeenschap

Onze visie

Met onze Evangelische Gemeente willen wij samen met God een voorbereiding treffen voor een nieuwe kerkelijke gemeenschap in Houten. Als gemeente zijn wij zeer afhankelijk van partners en vrienden, zodat de evangelische kerkelijke  gemeenschap kan blijven bestaan.

Het geloof bij de Evangelische Kerkelijke Gemeente in Houten

Basis Visie

De Evangelische Gemeente van Jezus Christus heeft een basis visie met aantal belangrijke pijlers. Als het goed is zijn deze herkenbaar in de Kerk in Nederland en wereldwijd.
De Gemeente is een plaats van ontmoeting, aanbidding, herstel, onderwijs en om het Evangelie vanuit te delen.

Plaats van ontmoeting

Elkaar ontmoeten als kinderen, jongeren en volwassenen versterkt het onderlinge geloof. Passie voor Jezus en hart voor mensen.
We zeggen vaak wees gezegend en wees tot een zegen!
Vriendschap groeit omdat we weten dat we broers en zussen van elkaar zijn met dezelfde Vader.
Iedere samenkomst is er tijd voor ontmoeting en gesprek met koffie/thee en fris. Regelmatig hebben we samen een maaltijd na afloop van de zondag samenkomst.

Een bijeenkomst bij de Evangelische Gemeente in Houten
WhatsApp Image 2023-07-12 at 23.31.57 (1)

Plaats van aanbidding

Aanbidding heeft als basis een hart dat gericht is op God de Vader.
Vanuit je persoonlijke relatie met Jezus Christus, God de eer geven.
Dat kan zijn in een taak in de Evangelische Gemeente maar ook in je leven van alle dag.  Aanbidding is een levenshouding. Johannes 15 vers 5 zegt: zonder Jezus kunnen wij niets doen. Aanbidden in Geest en in waarheid is het werk van de Heilige Geest in ons.
Als Kerkelijke Gemeente nemen we elke woensdagavond ook tijd om te (aan) bidden. Bidden en ontvangen door ons hart te openen voor wat er in Gods hart is. Zo wordt bidden ook ontvangen.
Muziek en zang in de samenkomst is ook een middel voor aanbidding.
Psalm 22 vers 4 zegt ook dat God troont op de lofzang van Zijn volk.
(Israël en de Gemeente)

Hij wil zijn waar Zijn kinderen zijn en Jezus Christus als Heer wordt beleden. Zijn Tegenwoordigheid in de samenkomst en in je leven dat maakt het verschil!

Plaats van herstel

Dat wil zeggen een plaats van redding, genezing en bevrijding.
Jezus is Heiland = Redder, Bevrijder en Genezer.
Gelovigen vandaag doen de werken die Jezus deed.
Lees hiervoor ook Marcus 16 vers 15 – 20.
We zien dat God wonderen doet en kracht verleent aan het gelovig gebed in de Naam van Jezus Christus.
Hebreeën 13 vers 8 zegt ook dat Jezus Christus Dezelfde is vandaag.

 

Een gebed bij de Evangelische Kerkelijke Gemeente in Houten
Activiteiten als tekenen bij de Evangelische Gemeente in Houten

Plaats van onderwijs

Gods Woord, de Bijbel staat centraal in de Rivier Gemeente. Regelmatig houden we dan ook Bijbel onderwijsavonden Groeien in Geloof en fundament trainingen.
Ook nodigen we regelmatig sprekers uit of vragen hen te spreken in de samenkomst. Daarbij zien we de laatste jaren en toenemend aantal sprekers uit de eigen Evangelische Gemeente.
Een goede balans tussen Woord en Geest brengt geloof en kracht voort in je leven. Het zal je leven opbouwen en veranderen naar het beeld van Jezus Christus.

Plaats om vanuit te gaan en het Evangelie te delen.

Wat is het doel van je leven, waar kom ik vandaan en waar ga ik naar toe als ik sterf?
Belangrijke levensvragen van mensen waar de Evangelische Gemeente het antwoord op heeft.
Jezus Christus gaf Zijn leven aan het kruis om het eeuwig leven te geven aan een ieder die gelooft.
Romeinen 1 vers 16 zegt: Het Evangelie van Jezus Christus is Gods reddende kracht tot een eeuwig behoud voor een ieder die gelooft.

We zien steeds dat deze boodschap de harten van mensen, kinderen en jongeren raakt.
De boodschap van bekering en oproep om te kiezen voor Jezus Christus geeft diepe vrede , rust en een doel in je leven.
De Gemeente heeft de opdracht gekregen om de beste boodschap die er is door te geven.
Gods hart en ook ons hart klopt voor mensen.
Jezus zegt: Kom achter Mij, Ik zal jullie vissers van mensen maken.
God geeft gelegenheden hiervoor in je dagelijks leven, Hij brengt de mensen op je pad.

Kind spreekt bij de bijeenkomst bij de Evangelische Kerkelijke Gemeente in Houten
Binnenlopen naar de Evangelische Kerkelijke Gemeente in Houten

De Kerk op straat!

Onder dit motto zijn we ook vaak op de vrijdagavonden of de zaterdagen op straat om mensen te ontmoeten en het Evangelie te delen.